• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

ÖDÜL PROTOKOLU

PROTOKOL
                      SELÇUK    ÜNİVERSİTESİ ALİ AKKANAT SOSYAL SORUMLULUK ÖDÜL YÖNERGESİNE İLİŞKİN OLARAK    SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İLE AKKANAT EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI ARASINDA    DÜZENLENEN PROTOKOLDÜR

Taraflar

 

Madde    1.

Akkanat Eğitim ve Sağlık Vakfı (bundan    sonra Vakıf olarak geçecektir). Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü (bundan sonra    Rektörlük olarak geçecektir).

Konu ve Kapsam

 

Madde    2.

Bu protokolün konusu Selçuk    Üniversitesi Ali AKKANAT Sosyal Sorumluluk Ödülleri’nin verilme koşulları,    esaslarının belirlenmesine yönelik işlemler ve görev alacak kurulların    işleyişine yönelik çalışmaların yapılması için tarafların hak ve    sorumluluklarının tespitini ve işleyişini kapsamaktadır.

Madde    3.  

Selçuk Üniversitesi Ali AKKANAT Sosyal Sorumluluk Ödülleri’nin her yıl verilmesini, ödül heykelciliği, plaket ve teşekkür belgesinin tasarım ve şeklini Rektörlük ve Vakıf beraber belirler. Verilecek para ödülü miktarını Vakıf belirler. Ödüllere ilişkin tüm harcamalar Vakıf tarafından karşılanır.

Madde    4.     

Selçuk Üniversitesi Ali AKKANAT Sosyal    Sorumluluk Ödülleri’nin Seçici Kurulu Yönerge’de belirtilen şartları taşıyan    kişiler arasından Rektörlük ve Vakıf tarafından ortaklaşa belirlenir. Yine    ortaklaşa karar ile Seçici Kurul arasından bir başkan atanır.

Madde    5.      

Rektörlük ve    Vakıf ortaklaşa olarak koordinasyonun sağlanması için Rektörlük bünyesinden Seçici    Kurul başkanını atar. Atanan kişi Selçuk Üniversitesi Ali AKKANAT Sosyal    Sorumluluk Ödülleri Yönergesi’ne göre ödül sürecini sevk ve idare eder.

Madde    6.    

Selçuk Üniversitesi Ali AKKANAT Sosyal    Sorumluluk Ödüllerine ilişkin her türlü, yerel-ulusal-uluslararası gazete ve    televizyon yayını, haberleri ve tanıtım faaliyetlerini Rektörlük yürütür;    ödemeler Vakıf tarafından karşılanır.

Madde    7.    

Selçuk Üniversitesi Ali AKKANAT Sosyal    Sorumluluk Ödülleri Yönergesi’ne uygun olarak yapılacak nakit, mal ve hizmet    şeklindeki tüm harcamalar Vakıf tarafından karşılanır.

İş    bu protokol 7 madde olarak düzenlenmiş ve taraflarca okunup mutabakata    varılarak imzalanmıştır.   12.10.2012

 

AKKANAT EĞİTİM    VE SAĞLIK VAKFI

 

SELÇUK    ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

 

 

Ali AKKANAT

 

 

Prof. Dr. Hakkı GÖKBEL

VAKIF BAŞKANI

REKTÖR