• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

KÖYÜMÜZÜN ADIEFSANE: Eski çağlardan beri söylenegelen, olağan üstü varlıkları, olayları konu edinen hayali hikaye. Söylence. (Gerçeğe dayanmayan asılsız söz.) 

HİKAYE: 1. Bir olayın sözlü veya yazılı olarak anlatılması.

2.Gerçek veya tasarlanmış olayları anlatan yazı türü. Öykü.

3.Aslı olmayan söz, olay
KİRLİ ADI  
Yaptığım araştırmalara göre köyümüzün neden Kirli adını aldığını tespit edemedim. Köyümüzden yetişen değerli büyüklerimle yaptığım konuşmalarda, onlarında bu adı aldığına dair kesin bir kaynağın olmadığını, bazı söylentilerin olduğunu söylediler.
Köyümüzün adı neden Kirli bu isimle ilgili bazı hikayeler kulaktan kulaga aktarıla gelmiştir. Köyümüzün adının Kirli olması, burada yaşayan insanların pis, kirli olduğundan verilmemiştir. Kirli adı hiçbir zaman pis anlamını taşımaz. Beyşehir ve köylerinde anlatıla gelen bir hikaye vardır. ‘’Kül adası Efsanesi’’ bu efsane daha çok bir halk hikayesidir.Beyşehir Gölünün içinde külden oluştuğu sanılan bir ada vardır. Bu adanın adı, Kül adasıdır. Hikaye bu adanın oluşmasıyla ilgilidir.Beyşehir Gölünün Akdeniz ile bağlantılı olduğu bilinmektedir. Kül adasının yığma bir ada olduğu bazı köylerde bulunan salma kağıtlarında anlaşılmaktadır. Göl kenarındaki köylerde bulunan salma kağıtlarında bu adaya götürecekleri malzemeler yazılmaktadır. Beyşehir Gölünün su kaçırdığı, su kaçağının önlenmesi için yapılan çalışmalar sonunda Kül adasının oluştuğu söylenmektedir.‘’Eşrefoğlu  Beylerinden birinin oğlu, şanlı şöhretli bir düğünle evlenir. Bey oğlu arkadaşları ile birlikte sürek avına çıkmış. O zaman göl bu kadar geniş alana yayılmamış, Beyşehir kıyıları ovaymış. Beyşehir içinden bir akarsu geçer Seydişehir Suğla gölüne ulaşırmış. Bey oğlunun onuruna düzenlenen bu sürek avında, Bey oğlu iri bir kuş vurmuş. Elindeki şahini havadan üstüne, tazısı karadan kuşa doğru koşmuş. Bey oğlu da atını sürmüş kuşun üstüne. Kuşun düştüğü yer bir düdenmiş. Hepsi birden bu bataklığa dalmışlar, düden Bey oğlunu, şahinini, tazısını yutmuş yok etmiş. Beylik halkına haber ulaşmış halk yasa boğulmuş, eli kınalı gelin feryat etmiş gece gündüz ağlamış durmuş. Aradan aylar geçmiş eli kınalı Bey oğlunun cesedinin Manavgat Çayından çıktığı haberi ulaşmış. Beyşehir gölünün suyu yer altından Manavgat Çayına akmaktaymış.Bey. Oğlunu yutan bu düdeni  kapatmaya karar vermiş. Beyliğe bağlı 250 ye yakın köy ve kasabaya salmalar salmış. Her yerleşim yeri imkanlarına göre, ardıç ağacı, kül, saman,kıl, yapağı(yün) taşımışlar. En alta çok geç çürüyen ardıç ağaçları koymuşlar, ağaçların üstüne yapağı, kıl aralarına kül, sanan dökmüşler. Düdeni kapatmada en iyi suyu kirli yapağılar ve kirli kıllar tutmuş. Zamanın Beyi sormuş bu kirli kıllar yapağılar nereden geldi . Orada bulunanlar bizim köyün bulunduğu bölgeden geldiğini söylemişler. Bey, bundan sora kıl ve yapağılar kirli gelsin der. Orada bulunanlar Bey’in emridir, kıl ve yapağılar Kirliden gelecek diye haber salalar. Bu olaydan sora köyün adı Kirli olarak söylenmeye başlar.’’
(Av. Bilal Eyüboğlu’nun Beyşehir adlı kitabından yararlandım.)
   Öğr. Hasan Akçay 

                  
ERENLER TEPESİ (doruğu Tekke yatırın olduğu yer)
    
NURLUDAN - KİRLİYE


Köyümüz önemli geçit yerlerinde kurulmuş bir köydür. Köyümüze gelip geçen kervanlara yardım eden, onları koruyan, onlara yemek veren nur yüzlü muhterem bir zat yaşarmış. Bu nur yüzlü temiz kalpli hayırsever,  ermiş  zatın mezarının köyümüzün doğusunda bulunan Erenler tepesinde yattığına inanılır. Bu tepe ismini bu ermiş zattan almıştır. Köyümüz halkı bu ermiş kişinin yattığı yere Tekke adını vermiştir.

Köyün Tekkesinde mezarının olduğuna inanılan dedemiz nur yüzlü, temiz kalpli olduğundan Nurlu Dede derlermiş. Bundan dolayı köyümüze Nurlu denilmiş. Nurlu Dede köyümüze gelen kervanlara yadım eder onların yiyeceğini, içeceğini hiçbir ücret almadankarşılarmış.Nurlu Dede hayısever biriymiş.

Söylentilere göre köy halkı atalarının yaptığını yapamaz olmuş. Nurlu adını taşıyamaz olmuş. Çevrede bulunanlar, köyün hanlarında konaklayanlar, köyü tanıyanlar Nurlu eski Nurlu değil özünden uzaklaştı Nurluluktan çıktı. Artık Kirli oldu derler ve köy bu olaydan sonra Kirli olarak anılmaya başlamış.Köyümüzün insanı köyün kurucusu olduğuna inandıkları Nurlu Dede’ye bir türbe yapmak isterler; Nurlu Dede’nin yattığı yer olan Tekkeye Ahşap bir türbe yaparlar. Sabahleyin türbenin tahtalarını türbenin batısında Döllardı mevkisinde bulurlar. Atalarımız gece biraz rüzğar vardı.Ruzğar bu tahtaları atmış diye düşünürler. Nurlu         Dede’nin mezarının çevresine dağılan tahtaları köyde bulunanlar toplar tekrar mezarın üstüne bir türbe daha yaparlar. Bir gün sonra köylüler bakmışlar ki tahtalar yine dağılmış yaptıkları türbe yok olmuş. Atalarımız bu olaydan sonra türbe yapmaktan vazgeçmişler.Köyümüz için Erenler tepesinin doruğunda bulunan Tekke kutsal bir yer sayılır. Kurak geçen mevsimlerde buraya yağmur duasına çıkarlar. Allah için kurban kesilir, dua edilir. 
Öğr. Hasan Akçay
  

   

    
    HARMANMAHALLESİ  ODASI                      
                                                                   
   
ÖTE MAHALLE ODASI(Kayabaşı Mahallesi)
        
  
YUKARI MAHALLE ODASI

       
KIRLIDAN – KİRLİYE


Köyümüzün kurulduğu yer ve çevresi kıraç, dağlık olması nedeni ile tarım yapmaya uygun değildir. Tarım yapmaya az elverişli olduğundan, bu yere kır yer kıraç yer denilmiş. Tarıma elverişsiz bölge anlamına gelen kırlı, zamanla Kirliye dönüşmüş.
Halk arasında kır bir renk olarak kabul edilmiştir.(kır saçlı adam, kır at) Köyün olduğu yer kır renginde olduğundan buraya kırlı denmiş, zamanla kırlı kirliye dönüşmüş.  

                 
KİRFARD’DAN – KİRLİYE

 Kirfard bir Bizans komutanıdır. Bizans komutanı Kirfard Konya’nın Sille, Tepeköy ve Durak köyüne kadar olan bölgeyi egemenliği altında bulundurmuştur. Selçukluların Konya’yı almalarından sonra Selcuklu devleti ile komşu olmuştur. Selçukluların bizim köyün bulunduğu böyleyi ele geçireceğini öğrenen komutan Kirfard orası benim bölgem oraya dokunmayınız demiş. Selçuklularda bölgeye Kirfard’ın yeri demişler. Halk bu bölgeye Kirfard'ın yeri demeye başlamış . Kirfard zamanla kirliye dönüşmüş.Bunlar halk arasında köyümüzün adının nerden geldiği hakkındaki hikayeler, söylentilerdir.Bizans komutanı Kirfat Sille'ye bağlı Kirli Giyret (Tepeköy)'de yaşamıştır.Tepeköyün eski adı, Kirli Eyrettir.
(Tepeköy, Konya Selçuklu ilçesine bağlı bir belediyedir.)
  

    Derleyen: Öğretmen Hasan Akçay

sulu sependen korumak için tahta ile devarları koruma altına alınmış evler.yukarı mahalleden bir görünüm

 
YUKARI MAHALLEKÖYDEN BİR GÖRÜNÜM
toprak damlı ev Yusuf Sarıcan'ın evi

YAZILIDAN KÖYÜN GÖRÜNÜMÜKÖŞE YAZILARI
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam39
Toplam Ziyaret860699