• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

KÖYÜMÜZÜN TARİHİ

DURAK KÖYÜ TARİHİ

 
 
 
 
 

KÖYÜMÜZÜN TARİHİ

 

Durak köyü, Reze Beli, Akçalar Beli, Kuldurar Gediği, Sinekli Bel, Teke Beli, Huğlu Boğazı, Gencek bellerinin geçit yerinde Akseki Konya İpek yolu üzerinde kurulmuştur. Kurulduğu yerin konumuna uygun olarak Durak adı verilmiştir. Köyümüz merkezi bir köydür.

            Köyümüzün kurulduğu yer, Osmanlı Devleti döneminde Alanya, Gündoğmuş, Akseki, İbradı, Konya yolu üzerinde kervanların konakladığı yer olarak bilinmektedir. Cumhuriyet döneminde de köyümüzdeki hanlar konaklama yeri olarak kullanılmıştır.

  Köyümüzün kurulduğu yerde daha önce insanlar yaşamış, burayı yerleşim yeri olarak kullanmışlardır.

Köyümüzün çevresiyle ilişkisi fazladır. Durak Köyü bulunduğu bölgede örnek köy durumundadır.  Köyümüz yeniliklere açık, hareketli bir köydür.

            Köyümüzün bulunduğu bölgeye çok eskiden beri yerleşim yeri olmuştur. Köyümüzün güneyinde bulunan yaylamızdaki bir kayanın kuzeye bakan yüzünde çok eskiden çizilmiş avcı, geyik, köpek resimleri bulunmaktadır. Bu kayadaki bulunan resimlerden dolayı yaylamızın adını ‘’Yazılıkaya’’ koymuşlar. Bu bölgeye uzun yılar Bizanslılar hâkim olmuştur. Bölgede Bizanslılara ait kalıntılara rastlanmaktadır. 1071 yılından sonra bölgeyi Selçuklular ele geçirmişlerdir. Alâeddin Keykubat yöreye çok önem vermiştir. Bugünkü köyümüzün geçmişi Selçuklu Türklerinin Anadolu’ya geldikleri tarihle başlar. Köyümüzün batı yönündeki hanlar hanın çevresinde deki yerlerde çıkan eski ev temel kalıntıları köyümüzün Selçuklular zamanında hem yerleşim yeri, hem de konaklama yeri olarak kullanılmıştır.

Köyümüzün de içinde bulunduğu çevrenin tarihi MÖ. 7000 yılına kadar uzanır. Bu bölgede cilalılaş devrinin tüm gelişmeleri yaşanmıştır. Bölge Hitit, Sümer, Asur ve Frig uygarlığına sahne olmuştur. Yöreye MÖ.1200 yıllarında PISIDIA (Pisidia) adında bir devlet hâkim olmuştur. Bu devletin sınırları; Isparta, Burdur ilinin tamamını, Antalya ilinin kuzeyini kapsar.

Batısı; Erençay- Bozçay ve Söğüt dağları,

Doğusu; Beyşehir ve Suğla gölleri

Güneyi; Antalya ovasını sınırlayan Toros dağı etekleri,

Kuzeyi; Burdur gölünden Eğridir gölüne kadar çizili hat Sınırlar.

Köyün kuruluşu ile ilgili bir belge ve tarih bulunamamıştır. Rahmetli Hocam Vehbi Durmuş, Durak Köyü Gelenek-Görenek-Atasoylar adlı kitabında iki belgeye yer vermiştir. Emekli müfettişlerimizden Ömer Lütfi Dursun hocamızın Durak Köyü Tarihi- Aile Şecereleri adlı kitabında aynı belleler yer almaktadır.

Bu belgelerden biri, Kuldurar (Tepearası) köyü ile Akçalar Beli anlaşmazlığına ait ferman, hicri 1212 miladi 1796

            Bu fermanın beşinci maddesinde, Buranın kadimi yaylaları olduğu, Kurdular köylülerinin bir hakları olmadığı,   Salur, Teke Beli, Zekeriya köylülerinin ifadelerinden ve başka kimselerin ifadelerinden anlaşılmıştır. Hicri:1212 miladi:1796

 Bu fermanın ikinci maddesinde Akçalar Beli yaylasının yüz seneden beri Kirli köyüne ait olduğu, çevre köyleri Salur,  Zekeriya, Teke Beli köylülerinin ifadesinden anlaşılmıştır. Denilmektedir. Kurdular İle Olan Akçalar Beli Anlaşmazlığına Ait Fermanın sonunda Sefer ayının ortaları hicri:1175  (miladi;1761) tarihi yazılmıştır. Akçalar Beline ait fermandan anlaşıldığına göre: Bu fermanda yazılan Hicri 1212 tarihi yüz yıl geriye götürülürse Hicri:1112 Miladi:1700 yılına denk gelir. Bundan da anlaşıldığına göre Köyümüzün kuruluş tarihi Miladi 1700 yılları olabilir. Hacı Mehmet Dursun'un(d:1901) anlattıklarına göre; Köyümüz ahalisi Manavgat yakınlarından gelerek buralara yerleşmişlerdir. Köyümüzün şimdiki yerini yaylak olarak kullanıyorlarmış. İkici belge, Durak Köyü Hüseyin Ağa (Gök Hüseyin)Caminin Beratı; hicri1248 miladi 1831 tarihli belgelere yer vermiştir. 

 

NOT: Hicri takvim 1678 yılına kadar resmi devlet ve din işlerinde kullanıldı. Osmanlı İmparatorluğu 1678 yılından sonra Hicri takvimi dini işlerde, Rumi takvimi devlet işlerinde(resmi işlerde) kullanmaya başladılar.

 

            Durak köyünün kurulduğu yere ve çevresine Manavgat ve Serik yöresinden Sarıkeçili ve kolları Yörükleri bu bölgeyi yaylak olarak yılarca kullanmışlardır. Bu Yörükler kışın Akdeniz sahillerine gider, bahar mevsiminde Toros Dağlarındaki yaylalara çıkarlar. Yörükler zamanla Akdeniz sahillerine gitmemeye başlamışlar, bu bölgeyi yerleşim yeri olarak seçmişlerdir. Günümüzde köyün yaylasına Bozahmatlı (Boz Ahmetli) ve Saraçlı Yörükleri gelmektedir.

Köyümüzü kışı Manavgat yöresinde, yazı köyümüzün bulunduğu yerdeki yaylalarda havanlarını otlatanlar kurmuşlardır.

1530 yıllarında ki Osmanlı Devleti kayıtlarında, Kirli köyü Manavgat’a bağlı büyük bir Yörük obasıdır.

 

 


OSMANLI ARŞİVLERİNDE KÖYÜMÜZ

Osmanlı arşivlerinde Hicri 937 (Miladi 1530) tarihli ve 166 numaralı Tapu Tahrir defterinde Karye-i Balat diye bir kayıt bulunmaktadır (Balat Tepearası köyü yakınlarında ve Derebucak’ta bir yer )

Bu sayfada Manavgat, İbradı, Ormana, Karye-i Yörükan-ı Kızıldağ, Karye-i Bıçakcılar, Karye-i Kirli, Karye-i Senir, Karye-i Geydeş gibi köyler bu kayıtta yer almaktadır. Bu kayıtta yer alan köyler Manavgat’a bağlıdır.

Yine bu kayıtta;

 

Esami-i Kura

Hane

mucerred

İmam

Cami

merametci

Çift

Hâsıl

Karye-i Bıcakcılar

5

-

-

-

-

-

 

Karye-i Senir

70

2

-

-

-

3

3265 akçe

Cemaat-i Yörükan-ı   Gencek

29

9

-

-

Bannak

12

-

2893 akçe

Karye-i Yörükan-ı   Kızıldağ

53

10

 

 

 

1

2602 akçe

Karye-i Aburadi   (İbradı)

67

12

1

1

6

 

10540 akçe

Karye-i Balat

45

8

 

 

 

2

2467 akçe

Karye-i Kirli

80

14

 

 

Muhassıl

1

 

4633 akçe

Karye-i Geydeş

69

7

1

 

 

1

4473 akçe

Karye-i Ormana

117

11

 

 

 

 

2

5156 akçe

*Mücerred: Yalnız, tek, tek başına

*Muhassıl: Hâsıl olan, meydana gelen, var olan

*Hâsıl: Ortaya çıkan var olan, adalet eden.

*Akçe: Para, eskiden para ölçüsü olarak kullanılan gümüş sikke

*Çift: Çiftçilikle uğraşan

*Karye; Köy

 

Karye-i Bıcakcılar 5...

Karye-i Senir hane:70, mücerred 2, çift 3 hâsıl 3265 akçe 

Cemaat-i Yörükan-ı Gencek'in 29, bannak12, mücerred 9, hâsıl 2893 akça...

Karye-i Yörükan-ı Kızıldağ hane 53, mücerred 10, çift 1 hâsıl 12602 akça.

Karye-i Aburadi (İbradı) hane 67, mücerred 12, imam 1 meremmetci 6 cami 1 hâsıl 10540

Karye-i Balat hane 45, mücerred 8, çift 2, hasıl2467 akça.

Karye-i Kirli hane 80, mücerred 14, muhasıl 1, hâsıl 4633...akça

Karye-i geydeş hane 69, mücerred 7 çift 1, imam 1, hâsıl 4473...

Karye-i Ormana hane 117, mücerred 11 çift 2, hâsıl 5156 şeklinde yazılıdır.

(Kaynak: Kemal Özkaynak Akseki Kazası adlı kitabı) 

           

            Tapu Kadostra Genel Müdürlüğü Kuyud-ı Kadim arşivindeki 172 numaralı Hicri 963 (Miladi1555) tarihli defterde Nevah-i Aliye kayıtları arasında ''Cemaat-i Yürükan-ı Kızıldağ'' kaydı var. Miladi 1555 tarihli kayıtta Manavgat çevresinde bulunan Yörükler Cemaat-i Yörükan Kızıldağ cemaatine toplu olarak kaydedildikleri tahmin edilmektedir. Köyümüzü oluşturan atalarımızda bu tarihte Cemaat-i Yörükan Kızıldağ cemaati Yörük grupları içinde olabilir.

Kemal Özkaynak Akseki Kazası adlı kitabında, İbradı etrafındaki köylerle beraber Manavgat'a tabi idi. İbradı ve Pazarcı'da Nahip otururdu. (NAHİP: Bulunduğu bölgeyi yöneten kimse)

Göynem, Zekeriya, Gencek, Kirli, ... Gibi köylerle beraber birçok göçerler, cemaatler defter dışı bazı köyler İbradı'ya tabi idi. diye kitabında yazmıştır. (kaynak: Kemal Özkaynak Akseki Kazası Akgün Matbaası 1954)

Osmanlı arşivlerinde 172 numaralı deftere ve daha sonra tahsis olunan evrak kayıtlarına göre, Kanuni devrinde Aliye, Obapazarı, Mahmutlar, Nağlu, Dimderesi, Geyse (Senir havalisi) Çöngere, Nevahi-i Aliye, Manavgat, Akçahisar, Atabey nahiyeleri ibaretti. İbradı, Manavgat’tan Mahremkoluna kadar uzanan bölge içinde idi. denilmektedir. İbradı etrafındaki köylerle beraber, Manavgat'a tabi idi. Zekeriya, Gencek, Göynem, Kirli... Gibi köyler defterde ayrı ayrı yer almamıştır. Birçok göçebeler, cemaatler ve defter dışı bazı köyler İbradı'ya tabi idi.

(Kemal Özkaynak Akseki kazası Akgün matbaası 1954)

Bu kaynaklardan anlaşıldığına göre, Kirli köyü 1530 yıllarında Manavgat’a bağlı büyük bir Yörük obasıdır. Bu yıllarda Manavgat çevresindeki Yörükler merkez durumdaki Yörük obaları ile birleştirilerek kayıtları tutulmuştur. Kirli Karyesi 80 haneden oluşan bir Yörük köyüdür.

Bölgenin manevi liderlerinden olan Seyyid Harun veli 1300 yıllarında Orta Asya'dan(Horosan'dan) gelip Küpe dağlarının eteğine yerleşerek Seydişehir'i kurmuştur. Seyyid Harun Veli Dedenin soyu 12 imamlardan olan Musa Kazım'a dayanır. Seyyid Harun'un yetiştirdiği 40 derviş çeşitli bölgelerde giderek hayatlarını konargöçer olarak idame etmişlerdir. Bu dervişlerden üçü; Musa Abdal, Genç Abdal, Sallal Seydi Akseki çevresinde kalmışlar Türkmenler'e dini bilgiler vermişlerdir. Akseki ve çevresinde birçok alevi tekkesi kurmuşlardır. Akseki Türkmenlerinin çoğunluğu Avşar boyundan Yıldızhan soyundandır. Osmanlı Devleti Akseki ve çevresinde yaşayan Türkmen boylarını Sünnileştirmek için 1707 yılında Kıbrıs’a sürmüşlerdir. (Kaynak Seydi Harun ve Seydişehir)

Osmanlı Devleti bölgeye hâkim olunca 17. asrın sonlarına doğru 1690 yılında konargöçer Türkmenler için bir iskân siyaseti geliştirdiler. Konargöçerleri yerleşime zorladılar, Yörükler buna uymadılar.

Fatih döneminde yörüklerin başıboş yaşantıları dikkat çeker. Bazı Türkmenlere yurtlar verilerek, kayıtları tutulur. Akseki yöresindeki yörükler rahat durmazlar isyan çıkarırlar, isyancıların bir kısmı Kıbrıs adasına sürgüne gönderilir. Kıbrıs’a gönderilen bazı yörükler gemide isyan çıkararak Toros dağlarına geri dönerler.

            1695 yılında Zekeriyalı, Sofulu, Tekyeli, Hacı Karalı, Yalcıklı, İrikli gibi Türkmenler haydutluk yapmaya başlarlar

Osmanlı Devleti 1216(miladi 1707) yılında af ilan eder. Türkmenler müsait yerlere iskân ettirilir. İbradı ve Kaşaklıda yerleşenler oldu. Alemdar Mustafa Paşa devrinde Türkmenler isyan etmişlerdir.

            1730 tarihli Yörük defterinde İbradı civarında Karahacılı, Turgutlar, Eski Yörük, Narencili, Zekeriyalı cemaatlerin yerleştiği kayıtlıdır. (kaynak: Anadolu'da ve Rumeli'de Yörükler sempozyumu)

            Bu bölgelerde bugün bile Saraçlı, Araplı, Gebeceli, Karakeçili, Sarıkeçili, Bozahmetli, Karaahmetli gibi yörüklere rastlanır. (Kaynak; Mustafa Enoş Akseki Ve Aksekililer 1974)

            Osmanlı Devleti Yörükleri yerleşik hayata geçirmek için fermanlar çıkarmışlardır. Bu fermanlardan biri; miladi 1732 senesinde çıkarılan bir fermanla Toros Dağlarındaki Yörükler köy ve kasa balara yerleştirildiler. Osmanlı İmparatorluğu 1800 yılından sonra, Yörük obalarını bulundukları yerlerle yaylak veya kışlaklarına zorla iskân (yerleştirme)ettirmişlerdir. Cumhuriyet döneminde de Yörükleri yerleşik hayata geçirme devam etmiştir. 1924 yılındaki çıkarılan köy kanunu ile Yörükler bulundukları yerlere en yakın yerleşim yerine kayıt edildiler.

Bu kayıtlardan ve bilgilerden anlaşıldığına göre; köyümüz 1730 yılından sonra şimdiki yerinde kurulmuş olabilir.

            Bölge, Selçuklulardan sonra, Eşrefoğulları beyliği, İlhanlılar beyliği, Teke-Hamitoğulları beyliği, Karamanoğlu beyliği arasında gel- gitler yaşamıştır.

            Karaman Beyliği zamanında Toroslar’ın iç bölgeleri Ermenilerin kontrolü altında idi. Karaman Bey Toroslar’ın iç bölgelerdeki hâkimiyetine son vermek ve İslamiyet’i yaymak için, Toroslar’ın iç bölgelerine belli aralıklarla öncü Türkmenleri (Yörükleri) obalar halinde yerleştirmiştir

Osmanlı Padişahı 1. Murat Hatimoğulları Beyliğinden Akşehir, Yalvaç, Beyşehir, Karaağaç ve Seydişehir’i 1374 tarihinde 80.000 altın karşılığı satın alarak Osmanlı toprağına katmıştır.

Fatih Sultan Mehmet Han 1462 yılında Karamanoğlu beyliğine son verince, bölge tamamen Osmanlı hâkimiyetine geçmiştir.

KAYNAK: Genel Türk Tarihi

 

Şahabettin Tekindağ TEKE-ELİ ve TEKE OĞULLARI çalışmasında,''Beylikler döneminde, Karaman Oğullarının idaresindeki Aliye ile Eşref 0ğullarının başkenti olan Beyşehir arasında herhangi bir sorun yoktur. Bunların halkları arasındaki münasebetlerde oldukça samimidir. Horasandan beyliğin önemli bir merkezi olan Seydişehir’de karar eden Seydi Harun bu şehirde cami ve zaviye inşa ederek çevrenin manevi önderlerindendir. Müritleriyle beraber Alanya, Manavgat, Antalya, Beyşehir ve Seydişehir civarında halkı irşat etmeye girişmiştir. Göçebe Türkmenler arasında Seyid Harun'un manevi nüfusu o kadar yayılmıştır ki bu devirde Küpe dağları ve bölge dağları onlarla dolup taşmıştır. 15. ve 16. yüzyıllara ait Teke Livası tahrir ve tapu defterlerinde hudutları dikkatle takip ederler bu bölge 13. yüzyıldan itibaren ekseriyetini Üç-Okların teşkil ettiği Türkmen toplulukları yerleşmiş idi.'' denilmektedir.

            Beylikler döneminde Eşrefoğulları hiçbir zaman Toroslar’ın Akdeniz tarafına inmemişlerdir. Eşrefoğullarının sınırı komşu köyümüz Kurdular (Tepearası) köyünü içine almıştır. Köyümüz Osmanlı döneminde hiç Beyşehir’e bağlanmamıştır.

 


KONYA VİLAYETİ SALNAMESİNDE

 

Miladi 1873 tarihli Salname (Hicri 1290)

Liva: Konya

Kaza: Beyşehir

Kurdlar Karyesi Hane:21 Nüfus:90

Salur Karyesi Hane:42 Nüfus:181

 

Salur Karyesi Durak köyünün güney batısında kurulmuştur. O bölgenin adı Salır olarak anılmaktadır. Salur Karyesi zamanla dağılmış, Salur köyünün toprakları Çamlık, Gencek, Durak, Uğurlu köyleri sınırları içindedir. 1873 tarihinde Kurdlar Karyesi (Tepearası köyü) ve Salur Karyesi Beyşehir Kazasına bağlı köylerdir.

1873 tarihli salnamede, Kirli Karyesi (Durak Köyü) İbradı nahiyesine bağlı bir köydür. Komşu köyümüz Tepearası ile Durak Köyü Osmanlı döneminde ayrı kazalara bağlı köylerdir. Durak Köyü (Kirli) Akseki Kazasına bağlı Tepearası (Kurdlar) köyü Beyşehir Kazasına bağlıdır.

Köyümüzü oluşturan yarı göçer, yarı meskûn olarak yaşayan yörükler közümüzü oluşturmuşlardır.

            Köyümüz Manavgat ve çevresinden gelen Yörükler tarafından kurulduğu tahmin edilmektedir. Köyümüze ilk yerleşenler Arıklar sülalesi (Kükkeler, İbiş Ahmetler, Ecirler Arıklar sülalesinden) Kara Mehmetler, Tombaklar sülalesi olduğu tahmin edilmektedir. Göğüşler sülalesi Manavgat Akseki tarafından, İmamlar sülalesi Akseki Günyaka (eski adı Emerya) köyünden, Manavel sülalesi Akseki Zilan köyünden, Digirel sülalesi Akseki köylerinden, Keyalar sülalesi Akseki Günyaka (eski adı Emerya) köyünden, Çakalel Gencek'ten, Kösehasan sülalesi Çamlık'tan gelerek köyümüze yerleşmişlerdir.        

Durak Köyünü oluşturan yerleşim birimleri:

 

Eskimezar, Rezealanı,  Örenarası, Devrendardı, Salır, İnönü v.b. yerler

Salur karyesi karyelik kazanmıştır. Salur köyü Osmanlı kayıtlarında Salur karyesi olarak yer almaktadır.) 

(karye:köy)

Köyümüzün kuruluş tarihi ile ilgili kesin bir tarihe rastlanmamıştır. Köyümüzün ilk adı ‘Kirli’dir. Köyümüz önce Manavgat a bağlı 1860 yıllarında İbradı ya 1870 yıllarında Akseki'ye ve Akseki 1871 yılında kaza olunca tekrar İbradı’ya bağlı iken 1914 yılında Derebucak,Göynem (Kayalar) Gencek, Dalayman(Çamlık), Zekeriya (Taşlıpınar), Kirli (Durak), Yeniköy Akseki ve İbradı'dan ayrılarak 1912-1916 yılları arasında Seydişehir e bağlanmıştır. Bu köylerin Seydişehir'e kesin olarak bağlanması 1916 yılında tamamlanmıştır. 1928–1935 yılları arasında nahiyemiz Çetmi olmuştur. 1935 yılından sonra nahiye merkezi Gencek olmuştur. Bu dönemde bölgenin dini önderi Seydişehir'de türbesi bulunan Şeh Abdullah Efendidir. Şeh Abdullah Efendi bölgenin manevi lideridir.

            1968 yılında Seydişehir'den Derebucak, Kurdular(Tepearası) Kirli (Durak) Huğlu, Gencek, Zekeriya(Taşlıpınar) Çetmi(Akçabelen) Dalayman(Çamlık) ayrılarak Beyşehir'e bağlanmıştır.

            Köyümüzün yıllarca mahallesi olan Kirli Yeniköy, 1952 yılında köyümüzden ayrılarak Uğurlu Köyü adı altında bağımsız bir köy olmuştur. Uğurlu Köyü insanları Fettahlı Yörüklerinden olup, Antalya’nın Gündoğmuş ilçesinden gelerek yerleşmişlerdir. Uğurlu Köyünün kurulduğu yerdeki arazinin belli bir bölümünün tapusu Seydişehirli Hacı Hasan’a aitmiş Hacı Hasan’ın varisleri Uğurlu köyüne satmış. Uğurlu köyünün kurulduğu yerdeki suyun kaynağına ‘’Göz’’ adı verilmiştir.

            Yeniköy 1897 yıllarında bazı kayıtlarda İbradı Nahiyesinin köyü olarak geçmektedir.

Yeniköy’ün ismi Uğurlu köyü olarak değişmiştir.

Köyümüz şimdi Derebucak ilçesine bağlı bir köydür.

Köyümüz 1946 yılında Durak adını almıştır.

            Halen Konya ili Derebucak ilçesine bağlı bir köydür. Derebucak 1988 yılında ilçe olunca, Derebucak'a yakın köy ve kasabalar bu ilçeye bağlandılar.

Köyümüz yılarca İbradı ilçesine bağlı kalmıştır. Köyümüzün İbradı’ya uzak olması, Seydişehir’e daha yakın olması nedeni ile Dereköy(Derebucak), Gönyem, Gencek, Dalayman(Çamlık), Kirli(Durak) Seydişehir’e bağlandı,

‘’Akseki 1871 tarihinde kaza olmuş İbradı Akseki’nin bir nahiyesidir. İbradı nahiyesinin 1871 yılındaki düzenlemede 14 köyü vardır.

''İbradı nahiyesinin1914 yılından evvel tam 14 (on dört) köyü vardı. Bunlar; Ormana, Ardıçpınar,Unulla, Ürünlü,Başlar, Larma, Zılan, Bodamya, Dereköy, Gönyem, Üzümdere, Gencek, Dalayman, Kirli, Zekeriya köylerini içine alan 14 köyü bulunmaktaydı.’’bu bölüm, ‘’Çeşitli Yönleriyle İbradı’’ adlı kitaptan alınmıştır. Yazarı: Kemal Naci Şenkaya (İbradı Belediye Başkanı 1987 yılı basımı.)

 

SAL-NAME; Genel olarak geçmiş yılların veya bir yılın bütün olaylarını, her nevi icraatını, istatistik, ziraat, ticaret, sanayi, ihtisat, tarih, fen ve biyografi bilgilerini özet halinde ihtiva etmek üzere her sene tertiplenen ve yayınlanan eserler hakkında kullanılan bir deyimdir.

SAL; yıl   NAME; mektup, kitap

Sal-Name; Yıllık

OSMANLI DÖNEMİNDE KONYA

VİLAYETİ SALNAMESİ

 

Liva: KONYA

Kaza: Antalya- Akseki

Nahiye: Bucak-Eğdir Kardıç-Sirik(Serik)-İbradı

HİÇRİ 1314 MİLADİ 1894–1896 Yılları

Konya livasının Antalya Akseki kazasının Bucak Eğdir Kardıç Sirik(Serik) İbradı nahiyelerinin karyeleri (köyleri)

 

 

SANCAK KAZA NAHİYE KÖY ARALARINDAKİ

MESAFELER ve NÜFUSLARI

Harful kef (k harfi)

Hane

Nufus

Esmai Kura

Bu’d mesafe saat ile

adet

Karye

Nahiye

Kaza

Liva

Merkezi nahiyeye

Merkezi kazaya

Merkezi livaya

Merkezi vilayete

1649

Görmegi

Bucak

Antalya

Teke

2

 

18

?

?

?

1650

Gökdere

Eğdir Kırdıç

//

//

10

 

 

?

?

?

1651

Gökcepınar

Sirik

=

=

8

 

 

?

?

?

1652

Kökez

=

=

=

4

 

9

?

?

?

1653

Kürden

=

=

=

5

 

6

?

?

?

1654

Köbeni Kışla

 

Akseki

Teke

 

1

33

?

?

?

1655

Gödene kasaba

 

=

=

 

3

30

43

?

?

1656

Kiyaz

 

=

=

 

8

25

38

?

?

1657

Kebadbelgi

 

=

=

 

9

24

39

?

?

1658

Göyçek

 

=

=

 

10

23

40

?

?

1659

Kilisali

 

Akseki

Teke

 

9

25

38

60

230

1660

Kumbat

 

=

=

0

10

23

40

67

340

1661

Kiriş

 

=

=

0

3

30

33

88

488

1662

Gulus

 

=

=

0

 

33

30

53

249

1663

Kairci

 

=

=

0

6

40

26

219

632

1664

Köyüm

İbradı

Akseki

Teke

11

12

22

20

118

511

1665

Gencek

=

=

=

11

12

22

20

120

567

1666

Kirli

=

=

=

12

13

38

19

41

259

1667

Kenduh

 

Kaş

Teke

 

3

37

109

16

43

 

(?) işaretli yerlerin yazıları kara olduğundan okunamamış

 


KONYA İLİ SALNAMESİ

(YUKARIDAKİ TABLONUN DEVAMI)

 

SANCAK KAZA NAHİYE KÖY ARALARINDAKİ MESAFELER ve NÜFUSLARI

 

Harful Ya( ye harfi)

Hane

Nüfus

Esmai Kura

Bu’d mesafe saat ile

adet

Karye

Nahiye

Kaza

Liva

Merkezi nahiyeye

Merkezi kazaya

Merkezi livaya

Merkezi vilayete

 

1935

?

 

Antalya

Teke

 

 

9

 

72

424

1936

?

Finike

Elmalı

=

4

16

27

77

 

 

1937

?

=

=

=

4

13

31

81

 

 

1938

?

=

=

=

8

8

39

89

 

 

1939

?

=

=

=

1

11

33

81

 

 

1940

?

 

Akseki

=

 

4

37

26

183

744

1941

Yeniköy

İbradı

=

=

11

10

25

20

10

35

1942

?

=

Kaş

=

 

3

39

111

64

120

1943

?

 

=

=

 

6

 

 

29

159

1944

?

 

Aliye

=

 

6

 

 

7

41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YUKARIDAKİ TABLODAN İBRADI NAHİYESİNİN KARYELERİNİN HANE VE NUFUSLARI YILLARA GÖRE DÜZENLENMİŞ ŞEKLİ

 

Salnamede Geçen Kelimeler

Esma-i Kura; Köy,kasaba adları

Esma;İsimler,ad

Kura; Köy,kasaba

Liva; Eskiden kazadan büyük, vilayetten küçük yerleşim yerine denirdi.

Liva;Sancak, bayrak

Bu’d; Uzaklık

Mesafe; Ara, uzaklık

Mücerrede; Tek başına, bekar, soy

Salname; Yıllık,senelik

Naib; Vekil

Muhasal; Hasıl olan, meydana gelen -Netice, sonuç

Hasıl; Peyda olan. Husule gelen. Çıkan, meydana gelen

Meremmet; Onarım, tamir

Nevahi; Nahiyeler

Havi; İçine alan, biriktirici

 


KONYA VİLAYETİ SALNAMESİ

1873 ve 1896 Tarihli Salnameye Göre İbradı Nahiyesi

 

No

Karyeler

1873

Hanesi

1873

Nüfusu

1896

Hanesi

1896

Nüfüsü

1

İbradı Nahiyesi

366

1325

588

3044

2

Ormana

246

645

379

1629

3

Ütle(Ünler)

74

289

84

402

4

Üzümdere

30

63

33

116

5

Dalaman

50

210

93

410

6

Zilan

44

137

51

202

7

Zekerya

31

117

45

203

8

Kuragunda

-

-

60

347

9

Karakışla

-

-

52

232

10

Göynüm

-

-

118

511

11

Gencek

80

312

120

567

12

Kirli

-

-

41

259

13

Larma-İlarma

42

140

63

261

14

Yeniköy

-

-

10

35

15

Lordama

87

259

-

-

16

Derebucak

104

410

-

-

17

Günü

5

15

-

-

18

Gunah

81

311

-

-

19

Başlar

23

69

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Toplam

1282

4302

1737

8218

 

 

 


KONYA VİLAYETİ SALNAMESİ

KAZA: AKSEKİ

NAHİYE: İBRADI

 

H. 1299 (M. 1883 )

İbradı Nahiyesi, köyleri, nüfus ve hane sayıları,

 

Adet

Esmai-i Kura

Nüfus

Hane

Nahiye

Nefs-i İbradı

1325

366

 

Karyeler

 

 

1

Ormana

645

164

2

Unulla

298

84

3

Zilan

137

44

4

Üzümdere

63

20

5

İlarma

140

42

6

Lurdaha

259

887

7

Güni

150

5

8

Dalayman

210

50

9

Zekerya

117

21

10

Gencek

312

80

11

Derebucak

410

104

 

12

Göynem

311

81

 

13

 

Başlar

69

23

 

14

Kirli

259

41

                                                             

 

 

 

 

 

Hicri 1314 -Miladi1894-1896 Kaza; Akseki Nahiye;İbradı

                       

[1] Konya Vilayeti  Salnamesi, hicri 1289, Miladi1872  s. 203.

 

Liva: Teke

Vilayet:Konya

Kaza:Akseki                                                         

Ermeni yoktur.

İbradı ve Köyleri

Sancak,Kaza,Nahiye, Köy aralarındaki Mesafeler ve Nüfuslar

 

Esmai-i Kura

Nüfus

Hane

Merkez Vilayete

Merkez

Livaya

Merkez

Kazaya

Merkez Nahiyeye

İbradı  Nahiyesi merkez

3044

588

32

22

26

 

Karyeler (Köyler)

 

 

 

 

 

 

Ormana

1629

479

33

26

6

1

Üzümdere

402

84

32

28

4

1

Unulla

116

33

34

25

6

2

Başlar

137

136

33

24

8

2

Budaca

385

100

22

41

8

8

Debeshan

410

94

22

22

10

12

Zilan

202

51

26

28

5

2

Zekeriya

203

45

20

30

14

12

Kıvruğanda

347

60

33

30

3

9

Karakışla

232

52

26

37

4

9

Gönyem

551

118

20

22

12

11

Gencek

567

120

20

22

12

11

Kirli

259

41

19

28

14

12

Larma

261

23

24

28

7

6

Yeniköy

35

10

20

25

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Hicri 1314-Miladi 1896

 

İbradı Nahiyesi

 

Müdürü: Mehmet Şemsettin Efendi

 

Naib ve Katip Tevfik Efendi.

 

Konya Vilayet Salnamesi 1312 s.190

 

[1] Konya Vilayeti Salnamesi, 1312, s.271- 316.

 

KONYA VİLAYETİ SALNAMESİ

Hicri:1290     Miladi1873                                                  Sal:6     sayfa:94

Sancak, Kaza, Nahiye, Köy Aralarındaki Mesafeler ve nüfusları

Esmai-i   Kura

Yeni   Adı

Nüfus

Hanesi

 Vilayete Mesafe

Livaya   Mesafe

Nahiyeye   Mesafesi

 Kazaya Mesafesi

Kızıl Kaya Aşireti

 

*

*

 

 

*

 

Yeni Osmanlı

 

948

250

 

 

8

5

Kurşunlu

 

113

41

 

 

8

5

Ahadli

Ahmetli

81

28

 

 

15

12

Kara Hacılu Aşireti

 

1157

311

 

 

12

12

Eski Yörük Aşireti

 

512

300

 

 

10

8

Çakıcı Aşireti

 

146

40

 

 

12

10

Çakal Aşireti

 

130

46

 

 

12

8

Hacı Ömerler Aşireti

 

517

156

 

 

12

5

Tutguşlu Aşireti

Tonkuşlu

298

150

 

 

12

5

Çomanlı Aşireti

Honamlı

740

459

 

 

12

12

Kara Tekeli Aşireti

 

53

14

 

 

14

8

Kütüklü Aşireti

 

53

28

 

 

8

4

Kiz Aşireti

Gebiz

810

253

 

 

7

10

Sarı Keçilu Aşireti

 

3400

604

 

 

6

15

Emirler Mea Komurcu Fettahlar

 

370

114

 

 

12

5

Yekün

 

9328

2740

 

 

 

 

Bu   salnamede Yörük aşiretleri nüfusu ve hane sayısı verilmiştir. Hane sayısı az   olan obalar bu aşiretlere dahil edilmiştir.

KONYA VİLAYETİ SALNAMESİ

 

Hicri:1288   Miladi:1871

Liva: Konya

Kaza: Akseki

Nahiye: İbradı

 

Konya Vilayeti Salnamesi    sayfa:216         sal:4

 

 

Esmai-i   Kura

Nüfusu

Hanesi

                    Mesafesi

 

 

Merkezi   Vilayete

Re’si   Livaya

Kazaya

Nahiye

Kura

Nefs-i İbradı

1325

 

 

32

6

 

1

Urmana KARYESİ

645

 

 

 

6

 

1

Onlar Karyesi

289

 

 

 

7

 

1

Üzüm Deresi

63

 

 

 

4

 

1

Zülal Karyesi

137

 

 

 

8

 

1

Ilarma Karyesi

140

 

 

 

8

 

1

Lorduma Karyesi

259

 

 

 

9

 

1

Kerti

96

 

 

 

12

 

1

Dalaman Karyesi

210

 

 

 

11

 

1

Zekeriyya Karyesi

117

 

 

 

12

 

1

Kencek Karyesi

312

 

 

 

9

 

1

Derebucak Karyesi

410

 

 

 

13

 

1

Kevinç Karyesi

311

 

 

 

12

 

1

Başlur Karyesi

69

 

 

 

9

 

1

Yekün

4383

 

 

 

 

 

 

Vilayetin Yekünü

377045

98522

 

 

 

 

1692

Teke sancağının havi olduğu kaza ve   nevahi ve kuranın hanesinin ne miktardan ibaret idiğine dest-res olmadığı   çihetle yazılamamıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

KONYA VİLAYETİ SALNAMESİ

 

Hicri1289    Miladi1872

Liva : Konya

Kaza: Akseki

Nahiye: İbradı

Konya Vilayeti Salnamesi      sayfa:203      Sal 5

 

Esmai-i   Kura

İbradı   Nahiyesi

Nüfusu

Hanesi

                             Mesafesi

Merkezi   Vilayete

Re’si   Livaya

Kazaya

Nahiyeye

Kura

Köy

Nefs-i İbradı

1325

366

 

32

6

 

1

Urmana Karyesi

645

264

 

 

6

 

1

Onlar Karyesi

289

74

 

 

7

 

1

Üzüm Deresi

63

30

 

 

4

 

1

Zülal Karyesi

137

44

 

 

8

 

1

Ilarma Karyesi

140

43

 

 

8

 

1

Lorduma Karyesi

210

50

 

 

11

 

1

Günü Karyesi

150

50

 

 

12

 

1

Dalaman Karyesi

210

50

 

 

11

 

1

Zekeriyya Karyesi

117

31

 

 

12

 

1

Kencek Karyesi

312

80

 

 

9

 

1

Derebucak Karyesi

410

104

 

 

13

 

1

Kevinç Karyesi

311

81

 

 

12

 

1

Bşlanoz Karyesi

69

23

 

 

9

 

1

Yekün

4437

1353

 

 

 

 

14

                             Vilayetin Yekünü

 

Nüfusu

Hanesi

Köyü

 

 

 

 

 

430206

137341

1692

 

 

 

 

 

 

 

 


KONYA VİLAYETİ SALNAMESİ

1873  ve  1896  TARİHLİ

SALNAMEYE GÖRE İBRADI NAHİYESİ

 

KÖYLER

1873

1873

1896

1896

 

HANE

NÜFÜS

HANE

NÜFÜS

İBRADI KASABASI MERKEZ

366

1325

588

3044

ORMANA

246

645

379

379

ÜTLE(ÜNLER)

74

289

84

402

ÜZÜMDERE

30

63

33

116

DALAMAN

50

210

93

410

ZİLAN

44

137

51

202

ZEKERYA

31

117

45

203

KURUĞUNDA

---

---

60

347

KARAKIŞLA

52

232

---

---

GÖYNÜM

---

---

118

511

GENCEK

80

312

120

567

KİRLİ

---

---

41

259

LARMA(İLARMA)

42

140

63

261

YENİ KÖY

---

---

10

35

LORDAMA

87

259

---

---

DEREBUCAK

104

410

---

---

GÜNÜ

5

15

---

---

GÜNAH

81

311

---

---

BAŞLAR

23

69

---

---

TOPLAM

1281

4302

1737

8218


KONYA VİLAYETİ SALNAMESİ (Beyşehir’e bağlı köyler)

 

Hicri:1290 Miladi:1873

Liva: Konya

Kaza: Beyşehir

 

Sancak, Kaza, Nahiye, Köy Aralarındaki Mesafe ve Nüfusları                 sal:6

 

Adet

Esmai-i   Kura

Nüfusu

Hanesi  

Mesafesi

 

Nefsi Beğşehir

771

403

Livaya 18

1

Tuğna Karyesi

1228

660

 

2

Doğancık Karyesi

33

11

 

3

Obruk karyesi

81

25

 

4

Çukur Ağıl Karyesi

129

29

 

5

Kara Ali Karyesi

125

29

 

6

Kırıklı Karyesi

63

19

 

7

Batlamış Karyesi

83

21

 

8

Sülük Karyesi

152

22

 

9

Eyman Karyesi

163

64

 

10

Candar Karyesi

76

26

 

11

Sarı Karyesi

104

29

 

12

Gönen Karyesi

153

50

 

13

Cüuma karyesi

114

36

 

14

Mesutlar Karyesi

60

23

 

15

Egerler Karyesi

332

121

 

16

Bayındır Karyesi

187

68

 

17

Göçü Karyesi

182

71

 

18

İsa Karyesi

151

40

 

19

Çiftlik Karyesi

20

10

 

20

Kalkan Karyesi

48

22

 

21

İblikler Karyesi

121

50

 

22

Afşar Karyesi

13

12

 

23

Oduncuk Karyesi

138

23

 

24

Bayat Karyesi

52

24

 

25

Corıl Karyesi

20

12

 

26

Yeğindir Karyesi

103

33

 

27

Azaram Karyesi

206

82

 

28

Manastır Karyesi

758

214

 

29

Bademli Karyesi

96

45

 

30

Karadiğin Karyesi

157

64

 

31

Oskerler Karyesi

631

231

 

32

Şamlar Karyesi

97

31

 

33

Kurdlar Karyesi

90

21

 

34

Salur Karyesi

181

42

 

 

 

 

 

 

 

Yekün

6970

2695

 

 

 

KONYA VİLAYETİ SALNAMESİ (Kıreli’ne bağlı köyler)

 

Hicri:1290 Miladi:1873

Liva: Konya

Kaza: Beyşehir

Nahiye Nefsi Kır İli

 

Sancak, Kaza, Nahiye,  Mesafe ve Nüfusları                 sal:6

 

Adedi

Esmai-i   Kura

Nüfüsu

Hanesi

Kazaya   Mesafesi

Nahiye

Nefs-i Kır ili Nahiyesi

327

196

6

1

File Karyesi

206

99

7

2

Faşak Karyesi

23

13

6

3

Kubad Dede Karyesi

73

55

6

4

Göçer Karyesi

259

105

6

5

Çavuş Karyesi

544

199

6

6

Durak Karyesi

75

49

5

7

Elmas Karyesi

128

46

5

8

Kad Karyesi

172

53

5

9

Hiyik Karyesi

416

133

4

10

Sulu Dere Karyesi

116

37

4

11

Budak Karyesi

186

65

4

12

Gucuru Karyesi

279

92

5

13

Görünmez Karyesi

158

57

4

14

Balğanda Karyesi

682

217

4

15

Tuzluca Karyesi

113

54

5

16

Köşk Karyesi

176

72

4

17

Selki Karyesi

402

145

4

18

Sadık Hacı Karyesi

331

263

3

19

Ayvalı Karyesi

71

60

5

 

 

KONYA SALNAMESİNDE İBRADI NAHİYESİNE BAĞLI KÖYLERİN VİLAYETE-LİVAYA-KAZAYA UZAKLIK MESAFELERİ-HANE SAYISI-NÜFUSU

 

İbradı ve   Köyleri:                 Vilayet   Konya          Liva Teke            Kaza Akseki

İbradı  Nahiyesi merkez           nüfus 3044              hane 588            Ermeni yoktur.

Merkez   Vilayete: 32                 Merkez   Livaya: 22  Merkez Kazaya: 26

Karyeler   (Köyler)                        nüfus                          hane 

Ormana                                       1629                         479

Merkez   Vilayete: 33                  Merkez   Livaya: 26  Merkez Kazaya:6   Merkez Nahiyeye:1

Üzümdere                                  402                          84

Merkez   Vilayete:32                   Merkez   Livaya:28   Merkez Kazaya: 4 Merkez Nahiyeye:1

Unulla                                         116                          33   Merkez Vilayete:34 Merkez Livaya:25                                   

Merkez   Kazaya: 6  Merkez Nahiyeye:2

Başlar                                           137                          36

Merkez   Vilayete:33                   Merkez   Livaya: 24  Merkez Kazaya:8 Merkez Nahiyeye:2  

Budaca                                         385                          100

Merkez Vilayete:22                   Merkez Livaya: 41 Merkez   Kazaya:8 Merkez Nahiyeye:8

Debeshan                                     410                          94

Merkez Vilayete: 22                  Merkez Livaya:22   Merkez Kazaya:10 Merkez Nahiyeye:12

Zilan                                            202                          51

Merkez Vilayete: 26                  Merkez Livaya:28   Merkez Kazaya:5 Merkez Nahiyeye:2

Zekerya                                        203                          45

Merkez Vilayete:20                    Merkez Livaya: 30 Merkez   Kazaya: 14 Merkez Nahiyeye:12

Kıvruğanda                                 347                         60

Merkez Vilayete. 33                   Merkez Livaya: 30  Merkez Kazaya: 3 Merkez Nahiyeye: 9

Karakışla                                    232                          52

Merkez   Vilayete: 26                   Merkez   Livaya:37   Merkez Kazaya:4 Merkez Nahiyeye:   9

Gönyem                                        511                          118

Merkez   Vilayete: 20                   Merkez   Livaya: 22   Merkez Kazaya: 12 Merkez   Nahiyeye:11

Gencek                                         567                             120

Merkez   Vilayete: 20                  Merkez   Livaya: 22 Merkez Kazaya:12 Merkez Nahiyeye:11

Kirli                                              259                           41

Merkez   Vilayete:19                   Merkez   Livaya:38    Merkez Kazaya: 14 Merkez   Nahiyeye:12

Larma                                           261                           23

Merkez   Vilayete: 24                   Merkez   Livaya: 28   Merkez Kazaya: 7 Merkez Nahiyeye:6  

Yeniköy                                         35                              10 

Merkez   Vilayete:20                    Merkez   Livaya:25 Merkez Kazaya:10 Merkez Nahiyeye:11[1]  

 

H. 1314

İbradı Nahiyesi

Müdürü: Mehmet Şemsettin Efendi

Naib ve Katip Tevfik Efendi.

Konya Vilayeti Salnamesi 1312 s.190

 

 
[1] K V Salnamesi, 1312, 271- 316.

   
 
 
 

 
KÖŞE YAZILARI
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam65
Toplam Ziyaret872617